VIDA - sociální služby, s.r.o. - SOCIÁLNÍ PODNIK - Zdravá kuchyně 

 

 

vítáme Vás na našich stránkách 

VIDA - sociální služby - SOCIÁLNÍ PODNIK

 

     Dne 10. 11. 2016 bylo naší organizaci oficiálně předáno zástupci firmy Kompakt, s.r.o. se sídlem v Poděbradech do pronájmu osobní vozidlo značky Dacia Dokeer. Zmíněná firma se zaměřuje na pomoc organizacím zabývajícím se péčí o potřebné. Na koupi automobilu se podílí sponzoři, jejichž reklama je na vozidle umístěna.

     Rádi bychom touto cestou  u p ř í m n ě     p o d ě k o v a l i   všem sponzorům, kteří nás podpořili, zástupcům Městského úřadu Lipník nad Bečvou a rovněž firmě Kompakt, s.r.o. Je všeobecně známo, že stoupá počet klientů zejména z řad seniorů a dále i mladších občanů, kteří naši moderní asistenční službu potřebují a do budoucna budou potřebovat. Vaší zásluhou budeme moci naše služby zlepšovat a plnit tak jejich základní přání, tj. žít důstojný život v domácím prostředí.  Ještě jednou děkujeme!

     Předání sociálního vozidla se zúčastnili i zástupci Městského úřad Lipník nad Bečvou starosta pan Ing. Miroslav Přikryl a místostarostka paní Dana Navrátilová. Pozvání na akci dále přijali zástupci firem, kteří se stali sponzory.  Po předání vozidla byl pořádán malý raut.  

SPONZOŘI

 

        

 

FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI

 

           

 

 

Společnost VIDA - sociální služby, s.r.o.  je společnost poskytující sociální služby pro seniory a zdravotně postižené od roku 2015 v rámci celého Lipenského mikroregionu. Cílovou skupinou společnosti jsou senioři ve věku nad 60 let a zdravotně handicapovaní dospělí občané ve věku nad 26 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením - osoby trpící demencí, způsobené úrazem nebo nemocí mozku, kdy nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnost abstraktního myšlení a komunikace např. Alzheimerova choroba. Tyto osoby jsou odkázány z části, nebo zcela na pomoc jiné osoby.

 

SOCIÁLNÍ PODNIK - Zdravá kuchyně je další činností společnosti VIDA - sociální služby, s.r.o. Jde o provoz kuchyně s jídelnou, kde se budou vařit diety (bezlepková dieta, DIA, dle potřeby lze jídlo mixovat,  jedno "klasické" jídlo. V kuchyňském provozu budou zaměstnány osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, ženy po mateřské dovolené apod. Jídlo se bude rozvážet do domácnosti klientům osobní asistence, škol, školek.

 

Pranostika

 

         Pranostika na aktuální měsíc:

                                 ÚNOR:    "V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med."

                               

         Pranostika na aktuální den:

 

                        2. únor : " Hromnice-li jasné a čisté, potrvá déle zima jistě"

                      14. únor : " Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna"

                      24. únor : " Na svatého Matěje lidské srdce okřeje,

                                          slunce pozře závěje, nad polem skřivan zapěje"

 

Zjednodušená verze stránek

nejen pro seniory

Přesný čas

Sestavuji aktuální kalendář ...
 

Počasí Lipník nad Bečvou - Slunečno.cz